Developing your mobile and web applications
WEB APPLICATIES Hier ziet u /Services/WEB APPLICATIES


Uw web applicatie wordt gebouwd met de laatste technologieën zoals ASP.Net MVC, HTML5, jQuery, CSS3, Ajax, ... Dit garandeert een performante en responsieve applicatie.

Uw web applicatie wordt geconnecteerd met een relationeel databasesysteem zoals Sql Server of Oracle (of elk ander database systeem dat met een Microsoft .Net Data Provider of ODBC Driver kan aangesproken worden). Deze database kan zich zowel lokaal binnen de bedrijfsmuren bevinden, als in de cloud.
We gebruiken beproefde standaards om te communiceren met de database, zoals Entity Framework, NHibernate of ADO.Net. Lees meer over database development.

De core business logica en data kan gedeeld worden door meerdere client applicaties (web applicaties, mobiele applicaties, office applicaties, ...) via WCF services en REST services. De functionaliteit van deze services is bereikbaar via een URL, kaderend in een service-geöriënteerde architectuur. REST services zijn thans het meest gebruikte web API model, en ondersteunen de samenwerking van client applicaties en servers in een gedistribueerde architectuur.

Web applicaties worden ontwikkeld op basis van het .Net framework van Microsoft (thans versie 4.5). Bijzondere aandacht wordt besteed aan de beveiliging van applicaties. Enkel geauthoriseerde gebruikers krijgen toegang en per gebruikersgroep wordt ingesteld wat mag en niet mag.

Een uitgekiende user interface maakt van uw web applicatie een plezier om mee te werken, en reduceert zowel de kans op fouten als de leercurve tot een minimum. Lees meer over User Interface Design.

Voor web applicaties volstaat een moderne browser en een internet connectie. Web applicaties worden geraadpleegd vanaf een smartphone, tablet of PC, ongeacht het onderliggende besturingssysteem.
Op het vlak van deployment, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid, zijn web applicaties niet te kloppen: de applicatie wordt bijgewerkt op de webserver, en onmiddellijk is de laatste versie beschikbaar voor alle gebruikers.
Bekijk onze web applicaties portfolio.
Vraag een gratis prijsestimatie voor uw web applicatie.
Ga naar overzicht van diensten.
Contacteer ons voor meer info.